ANBI informatie Scouting de Twirre

Naam 

Scouting de Twirre

RSIN nummer

820586870

Registratie Kamer van Koophandel Noord-Nederland

KVK-nummer 01148407

Contactgegevens

Scouting de Twirre

Postadres: Hillamaweg 66, 9251KC, Burgum

Adres scoutinggebouw : Dokter Ypeijlaan 10, 9257MR, Noardburgum

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Dhr, Rients Turkstra

rientsenwilly@turkstra.nl

Secretaris

Mevr. Philippien Blom-Overbeeke

secretariaatdetwirre@gmail.com

Penningmeester

Dhr. Edgar Boonstra

penningmeesterdetwirre@gmail.com

 

Algemene informatie

www.scouting-detwirre.nl

Doelstelling van Scouting de Twirre

Bij Scouting de Twirre kunnen kinderen en jongeren zich ontwikkelen in een stimulerende en educatieve omgeving, met name op sociaal vlak. Ze leren door te doen. Spelenderwijs, samen met leeftijdsgenootjes waarbij het niet gaat om competitie. Het gevarieerde programma is een vorm van niet-formeel leren en staat garant voor uitdagende activiteiten, plezier en avontuur. Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, oplossingsgericht denken, zorgen voor de omgeving. Juist deze dingen, waar kinderen hun leven lang iets aan hebben, zijn belangrijk om van jongs af aan mee te geven.

Dat maakt Scouting tot een heel unieke en bijzonder leerzame vrijetijdsbesteding die bijdraagt aan een brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Onze missie

Scouting de Twirre sluit zich aan bij de missie van Scouting Nederland:

“Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar

leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In

dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het

buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren

scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en

verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.”

 

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn samenwerking, ontwikkeling en avontuur.

We dagen onze scouts uit om zich goed te ontwikkelen als individu en als groepslid. Binnen dit kader vinden wij het belangrijk om opkomsten te organiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van het zelfbeeld, kunde en groepsproces, rekening houdende met de capaciteiten van iedere leeftijdsgroep.

Daarnaast staat samenwerking bij ons centraal. Scouting doe je samen. Al vanaf de jongste

leeftijdsgroep leren onze jeugdleden samen te werken, samen te spelen en voor elkaars ideeën

open te staan. Binnen de vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt

en inspraak kan hebben op de vormgeving van opkomsten, rekening houdende met de

capaciteiten van iedere leeftijdsgroep.

Ten slotte is avontuur één van onze kernwaarden. Scoutingopkomsten zijn bedoeld om

avonturen te beleven en positieve herinneringen te maken die levenslang zullen blijven

hangen. Onze opkomsten en kampen worden ingericht om dit te faciliteren.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en kaderleden van Scouting de Twirre zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen beloning. Daarnaast heeft de vereniging niemand in loondienst.