Geschiedenis

De geschiedenis van Scouting

Scouting is een door Robert Baden-Powell opgerichte internationale jeugdorganisatie. Voor de fusie van alle scoutingorganisaties in 1973 werden in Nederland de termen “padvinderij” en “verkennerij” gebruikt.

De officiële oprichting vond plaats in 1909 door oprichting van de Boy Scout Association.

In Nederland werd de eerste groep opgericht in 1910 in Den Haag, gevolgd in 1915 door de oprichting van de NPV (Nederlandsche Padvinders Vereniging) en in 1916 door de oprichting van de Nederlandsche Meisjes (later Nederlands Padvindsters Gilde genoemd).

Op 6 januari 1973 gaan de vier Nederlandse scoutingverenigingen (de eerder genoemden en de katholieke jongens- en meisjesverenigingen) samen in de vereniging Scouting Nederland.

Wereldwijd is scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met in totaal zo’n 40 miljoen leden verdeeld over zo’n 160 landen. In Nederland wordt scouting vertegenwoordigd door Scouting Nederland.

Organisatie

Scouting Nederland is opgebouwd uit regio’s. Scouting de Twirre maakt deel uit van de regio Fryslân. Scouting Fryslân is met bijna 2400 scouts een springlevend onderdeel van Scouting Nederland.

Zo’n 50 regiomedewerkers verzorgen beleid, trainingen en gezamenlijke activiteiten voor scouts, leiding en bestuursleden.

Wie zijn Scouting de Twirre?

Binnen Scouting Nederland en de regio Fryslân is Scouting de Twirre een zelfstandige vereniging met een eigen verenigingsbestuur. De vereniging kent voor het beheer van haar verenigingsgebouw, terrein en scoutingmaterialen een beheersstichting,  genaamd “Stichting ‘t Kampvuur”.

Scouting de Twirre is een gemoedelijke, nog vrij jonge scoutingvereniging met een open cultuur. Met een team van enthousiaste vrijwilligers, bestuur en met ondersteuning van de ouders van onze jeugdleden bieden wij in de gemeente Tytsjerksteradiel en omgeving kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar een leuke, leerzame en actieve vrijetijdsbesteding.

Iedereen is welkom

Als Scouting de Twirre zijn wij maatschappelijk betrokken in de gemeente Tytsjerksteradiel en wij ondersteunen dan ook diverse sociale evenementen binnen de gemeente, zoals Koningsdag en de herdenking op 4 mei.

Niet geheel onbelangrijk is het feit dat wij een rook-, alcohol- en drugsvrije vereniging zijn.

Bij Scouting de Twirre kennen wij een viertal groepen van jeugdleden, speltakken genaamd:

  • Welpen  (6 t/m 8 jaar)
  • Verkenners (9 t/m 11 jaar)
  • Scouts (12 t/m 14 jaar)
  • Explorers (15 t/m 18 jaar)