Doorlopende leerlijn

In het Scoutingprogramma van Scouting de Twirre zit een opbouw van jong tot oud waarmee aangesloten wordt bij de ontwikkeling die meiden en jongens doormaken. Deze opbouw wordt de doorlopende leerlijn genoemd en omvat diverse elementen.

De doorlopende leerlijn omvat de volgende elementen:

  1. Het progressiesysteem: het geheel aan badges, insignes en awards van alle speltakken.
  2. Leefwereld: dit element gaat over de steeds groter wordende wereld van kinderen en komt terug in de schaalgrootte van de activiteiten bij Scouting.
  3. Jeugdparticipatie: het actief betrekken van kinderen en jongeren bij beslissingen over en vormgeving van hun eigen speltak, waarmee ze zelf richting leren geven aan hun eigen ontwikkeling.
  4. De progressiematrix: een overzicht van de invulling per speltak van de verschillende activiteiten die vallen onder de acht activiteitengebieden.
  5. Subgroepen: deze worden ingezet als een manier van samenwerken binnen de speltak, gebaseerd op het feit dat kinderen en jongeren in kleine (vrienden)groepen van elkaar leren.
  6. Wet & belofte: hierin wordt de basis van de manier waarop we met elkaar omgaan binnen Scouting verwoord.
  7. Afnemende begeleiding en toenemende zelfstandigheid: de combinatie tussen het afnemen van de mate van (bege)leiding van de leidinggevenden en het toenemen van de zelfstandigheid van de jeugdleden.

Deze zeven elementen van de doorlopende leerlijn zijn terug te voeren op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, waardoor ze onderling samenhangen. Hoe ouder de jeugdleden worden, hoe minder begeleiding er is rondom programmering en organisatie. Het werken in subgroepen en bijvoorbeeld het gebruik maken van een troepraad, helpen daarbij. Op deze manier krijgen scouts steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfbestuur. Uiteindelijk komt het erop neer dat het Scoutingprogramma dat aan de jeugdleden aangeboden wordt op allerlei manieren aansluit bij hun ontwikkeling. Niet alleen in de activiteiten die ze doen, maar ook in de manier waarop de activiteiten aangeboden worden en in de manier waarop er met de jeugdleden wordt omgegaan.

Download hier de infographic doorlopende leerlijn. Lees de toelichting voor meer informatie over de zeven elementen. Hieronder worden enkele elementen van de doorlopende leerlijn uitgelicht.

Wet & Belofte

De wet & belofte gaan over normen en waarden die binnen Scouting belangrijk zijn. Het zijn als het ware onze ‘spelregels’.

De belofte wordt afgelegd bij de installatie.
De wet wordt altijd tijdens het openen van de opkomst opgezegd.

Welpenwet:
Een welp speelt samen met anderen in de jungle.
Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een welp zorgt goed voor de natuur.

Scoutingwet (voor iedereen vanaf 11 jaar):
Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld te ontdekken
en deze meer leefbaar te maken.
Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een scout is trouw, waardebewust en zorgt goed voor de natuur.
Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.