Algemene informatie

Scouting de Twirre

Scouting de Twirre is een gemoedelijke, nog vrij jonge Scoutingvereniging met een open cultuur. Met een team van enthousiaste vrijwilligers, bestuur en met ondersteuning van de ouders van onze jeugdleden bieden wij in de gemeente Tytsjerksteradiel en omgeving kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar een leuke, leerzame en actieve vrijetijdsbesteding. Iedereen is welkom.

Als Scouting de Twirre zijn wij maatschappelijk betrokken in de gemeente Tytsjerksteradiel en wij ondersteunen dan ook diverse sociale evenementen binnen de gemeente, zoals Koningsdag en de herdenking op 4 mei.

Niet geheel onbelangrijk is het feit dat wij een alcohol- en drugsvrije vereniging zijn.

Alle activiteiten vinden plaats in ons verenigingsgebouw aan de Dr. Ypeylaan 10a (geen postadres) in Noardburgum.

Financiële mogelijkheden

Soms hebben kinderen niet meer de financiële mogelijkheden om op Scouting te blijven of te komen. Scouting is een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding en moet voor alle kinderen toegankelijk zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om Scouting ook mogelijk te maken voor kinderen die minder te besteden hebben. 

De regelingen die Scouting voor kinderen uit financieel minder daadkrachtige gezinnen mogelijk maken kun je zien als een vangnet. Biedt de ene regeling in het specifieke geval geen uitkomst? Dan kun je aanspraak maken op de andere regeling. Heb je specifieke vragen over dit onderwerp? Neem contact op met het Kennisnetwerk.

Mogelijkheid 1: De subsidieregeling van de gemeente.

Mogelijkheid 2: Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland.

Mogelijkheid 3: Nationaal Fonds Kinderhulp.

Mogelijkheid 4: Stimuleringsregeling ‘Alle kinderen op Scouting’ (aanvraagformulier verkrijgbaar bij onze penningmeester).

 

Installeren

Nieuwe leden mogen vier keer komen kijken. Besluiten zij om lid te worden, dan worden zij geïnstalleerd. Bij de installatie legt het nieuwe lid de belofte af en krijgt hij/zij de bij die speltak behorende Scoutfit (uniform).