Bestuur

Het bestuur van Scouting de Twirre faciliteert de vereniging door o.a. te zorgen voor:

 • het uitvoeren van het door de groepsraad bekrachtigde beleid
 • het houden van de regelmatige groepsraadvergadering
 • het uitvoeren van een door de groepsraad bekrachtigd meerjarenplan
 • het verzorgen van de financiële administratie van de vereniging, waaronder het innen van de contributie en het maken van een financieel jaarverslag
 • het verzorgen van de administratie
 • het onderhouden van contacten met de gemeente, media, sponsoren en andere externe partijen
 • het bewaken van het kwalificatieniveau van de leidinggevenden en andere vrijwilligers
 • het werven van vrijwilligers

Het bestuur bestaat uit:

Beheerstichting 't Kampvuur

De Beheerstichting ‘t Kampvuur is een formele rechtspersoon van Scouting de Twirre. Het bestuur van de Beheerstichting beheert het scoutinggebouw. De vereniging huurt het gebouw van de stichting.

Het Beheerstichtingsbestuur bestaat uit op dit moment uit 3 leden:

 • Voorzitter: Rients Turkstra
 • Penningmeester: Edgar Boonstra
 • Secretaris: Philippien Blom