Kosten

Om het scoutingspel bij Scouting de Twirre te kunnen spelen is er geld nodig. Een deel wordt bijeen gebracht door het meedoen aan acties, maar het grootste deel wordt opgebracht door de contributie die de (ouders van) jeugdleden betalen.

De contributie bedraagt € 17,50 per maand per lid.

Leiding en andere benoemde vrijwilligers zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Leiding die zelf ook lid zijn van een speltak betalen € 7,50 per maand.

Daarnaast zijn er nog de volgende kosten te verwachten:

  • ongeveer €65,- voor een Scoutfit
  • optioneel vanaf €10,00 tot €60,00 voor Twirre kleding
  • tussen de €95,- en €150,- voor een zomerkamp, afhankelijk van de speltak (met verschillende duur en bestemming)
  • kosten voor een slaapzak, matje en dergelijke voor gebruik op kampen
  • kosten voor stevige wandelschoenen, degelijke broek en andere algemene kleding

Voor gezinnen die bovenstaande kosten lastig kunnen betalen kan een beroep gedaan worden op Stichting Leergeld. Meer informatie hierover bij de penningmeester.