Algemene informatie

De Vereniging

Scouting de Twirre is een gemoedelijke, nog vrij jonge Scoutingvereniging met een open cultuur. Met een team van enthousiaste vrijwilligers, bestuur en met ondersteuning van de ouders van onze jeugdleden bieden wij in de gemeente Tytsjerksteradiel en omgeving kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar een leuke, leerzame en actieve vrijetijdsbesteding.

Iedereen is welkom. Voor de kinderen uit gezinnen met een kleine beurs treffen wij regelingen met Scouting Nederland, Sport Fryslân en Stichting Leergeld. Zij bieden deze families financiële ondersteuning zodat ook deze kinderen lid kunnen worden van Scouting.

Als Scouting de Twirre zijn wij maatschappelijk betrokken in de gemeente Tytsjerksteradiel en wij ondersteunen dan ook diverse sociale evenementen binnen de gemeente, zoals Koningsdag en de herdenking op 4 mei.

Niet geheel onbelangrijk is het feit dat wij een alcohol- en drugsvrije vereniging zijn.

Alle activiteiten vinden plaats in ons verenigingsgebouw aan de Dr. Ypeylaan 10a (geen postadres) in Noardburgum.

Scoutingactiviteiten

Elke groep binnen de Twirre heeft zijn eigen opkomst op het scoutinggebouw. Voor de Welpen en de Scouts zijn de opkomsten op de zaterdagochtend van 10:00 tot 12:30 uur. De Explorers komen samen op vrijdagavond van 19:30 tot 22:00 uur. Tijdens de opkomsten maken wij gebruik van de doorlopende leerlijn waarbij de activiteiten passen bij de leeftijd van het jeugdlid. Naarmate een jeugdlid ouder wordt, worden de activiteiten moeilijker en meer uitgebreid. Hierdoor wordt het jeugdlid steeds zelfstandiger en krijgt hij/zij steeds meer verantwoordelijkheden en steeds minder begeleiding. Uiteindelijk gaan de oudste jeugdleden zelf hun activiteiten plannen en de leiding wordt steeds meer begeleiding.

Scouting de Twirre werkt met goed opgeleide Scoutingleiding, die op hun beurt worden begeleid en ondersteund door onze eigen praktijkbegeleider en groepsbegeleider.

Installeren

Nieuwe leden mogen vier keer komen kijken. Besluiten zij om lid te worden, dan worden zij geïnstalleerd. Bij de installatie legt het nieuwe lid de belofte af en krijgt hij/zij de bij die speltak behorende Scoutfit (uniform).

Overvliegen

Tijdens de eerste opkomst in september en eind januari/begin februari gaan de kinderen die oud genoeg zijn om van speltak te veranderen, naar de volgende leeftijdsgroep. Dit noemen we overvliegen.