Speltakken

Wat bieden wij onze jeugdleden:

Elke groep binnen de Twirre heeft zijn eigen opkomst op het scoutinggebouw. Voor de Welpen, verkenners en de Scouts zijn de opkomsten op de zaterdagochtend van 10:00 tot 12:30 uur. De Explorers komen samen  op vrijdagavond van 19:30 tot 22:00 uur. Tijdens de opkomsten maken wij gebruik van de doorlopende leerlijn waarbij de activiteiten passen bij de leeftijd van het jeugdlid. Naarmate een jeugdlid ouder wordt, worden de activiteiten moeilijker en meer uitgebreid. Hierdoor wordt het jeugdlid steeds zelfstandiger en krijgt hij/zij steeds meer verantwoordelijkheden en steeds minder begeleiding. Uiteindelijk gaan de oudste jeugdleden zelf hun activiteiten plannen en de leiding wordt steeds meer begeleiding.
Scouting de Twirre werkt met goed opgeleide Scoutingleiding, die op hun beurt worden begeleid en ondersteund door onze eigen praktijkbegeleider en groepsbegeleider (vacature).
Activiteiten voor de opkomsten worden gepland en uitgevoerd vanuit de acht activiteitengebieden die binnen scouting worden gehanteerd:

  • Uitdagende scoutingactiviteiten: activiteiten rondom een techniek, zoals op kamp gaan, hakken en stoken, kaart en kompas, pionieren, routetechnieken, hiken en werken met een zakmes.
  • Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu en natuurbeheer (natuurwerkdag Staatsbosbeheer).
  • Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals muziek en dans en zelf een film maken, toneel spelen en handvaardigheid.
  • Sport & Spel: met de eigen speltak en/of anderen binnen- en buitenspellen doen.
  • Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld) en de groepsidentiteit.
  • Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, cultuurerfgoed en maatschappelijke participatie (Dodenherdenking, Brommels, Sinterklaas, Koningsdag e.d.)
  • Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd uitwisseling met andere culturen (World Jamboree, Jamborette, kamperen in het buitenland).
  • Veilig & gezond: activiteiten in het kader van goede voeding (zelf koken) en veiligheid. Naast de bovengenoemde activiteitengebieden biedt Scouting de jeugdleden een grotere sociale omgeving buiten thuis en school. Het is fijn om ook vriendjes te hebben op Scouting waar iedereen gelijk is, je hoort er altijd bij. De ontwikkeling die de kinderen bij Scouting doormaken geeft hen veel bagage mee voor hun verdere ontwikkeling tot volwassenheid.

Scoutfit

Als je lid bent van Scouting, krijg je ook echte Scoutingkleding. Die kleding heet een Scoutfit. Je kunt de Scoutfit blouse dragen, maar een Scoutfit kan ook bestaan uit een Scoutfit trui of Scoutfit T-shirt. Uiteraard draag je daarnaast de groepsdas van de Scoutinggroep waar je lid van bent. Het voordeel hiervan is dat we als scouts beter herkenbaar zijn. De Scoutfit kun je kopen bij de Scoutshop.

Het Scoutfit T-shirt en de Scoutfit trui zijn blauw met het logo van Scouting Nederland erop, en er zijn zes kleuren Scoutfit blouses: rood voor bevers, groen voor welpen, beige voor scouts, brique voor explorers, roverscouts, plusscouts en bestuursleden, blauw voor waterscouts en grijs voor luchtscouts. 

Waar zitten welke badges op je Scoutfit?

Iedere badge heeft een eigen plek op je Scoutfit. Hieronder zie je waar welke tekens op je Scoutfit horen.

Voor funbadges, zoals de welkomstbadge, themafiguurbadges en de spreekbeurtbadge is geen officiële plek afgesproken. We adviseren hiervoor de afspraken binnen de groep te volgen. Doe daarvoor dus navraag bij je leiding. Zorg ervoor dat je blouse niet te vol wordt, er worden geen badges op de rug of iets dergelijks geplaatst. Sommige scouts kiezen er ook voor deze badges op bijvoorbeeld een kampvuurdeken te bewaren. Bij de veelgestelde vragen vind je meer informatie over het dragen van de Scoutfit.

Waar horen de insignes op je Scoutfit (welpen)

Waar horen de insignes op je Scoutfit (scouts)

Waar horen de insignes op je Scoutfit (explorers)

Voorbeeld Scoutfit kaderleden en vrijwilligers